Stressforløb for medarbejdere

Få gladere og mere effektive medarbejdere

Som virksomhed kan du tilbyde dine medarbejdere et individuelt stresscoaching forløb.

Forløbet kan være lige præcis det, der skal til for at forebygge, at en stresset medarbejder udvikler alvorlig stress med en eventuel sygemelding til følge.

Hvis medarbejderen allerede er sygemeldt, kan et stresscoaching forløb være med til at få medarbejderen hurtigere ud af sin stress og tilbage i jobbet på en god måde.

Forløbet tager hånd om både medarbejderens arbejdsliv og privatliv, da det helt naturligt påvirker hinanden.

Stressforløb for medarbejdere

Hvorfor tilbyde et stresscoaching forløb?

Når en medarbejder bliver stresset, går det ud over trivslen og det mentale og fysiske helbred. Men det går også ud over produktiviteten og kvaliteten i arbejdet. 

Den enkelte medarbejders tilstand kan påvirke kollegerne. På samme måde som overskud og arbejdsglæde smitter positivt, vil stress og mistrivsel smitte negativt blandt kollegerne.

Oplever du, at en medarbejder mistrives og føler sig stresset, er det derfor vigtigt at få hjulpet ham eller hende hurtigst muligt.

Læs mere om stress på arbejdspladsen

Hvad får medarbejderen ud af et stressforløb?

Som stressramt medarbejder, uanset om det er privatlivet eller arbejdslivet, som er den største kilde til stress, så er den generelle trivsel, livskvaliteten og helbredet påvirket.

Med et stressforløb får medarbejderen:

 • Effektive metoder til afstresning
 • Redskaber til at håndtere det, som stresser her og nu
 • Større balance i (og mellem) privatlivet og arbejdslivet
 • Mere energi
 • Større mentalt overskud og motivation
 • Personlige indsigter og værktøjer til at undgå stress i fremtiden

Hvad får virksomheden ud af at tilbyde et stressforløb?

Når man som virksomhed har en medarbejder, som føler sig stresset, eller er stressramt, har man en medarbejder, som ikke trives og ikke fungerer optimalt. 

Virksomheden får en medarbejder som:

 • Kan bidrage med mere – både kollegialt og fagligt
 • Kan undgå sygemelding - eller forkorte sin sygemeldingsperiode
 • Er mere effektiv og kreativ
 • Er mere forandringsparat
 • Har større overblik og overskud
 • Giver positiv energi til arbejdspladsen i stedet for negativ energi

STRESSFORLØB 1:

Anbefales til medarbejdere, som over en periode har udvist tegn på stress, og som har brug for hjælp til at håndtere stress nu og forebygge stress i fremtiden.

Forløbet består af:

 • En indledende og afklarende samtale med den stressede medarbejder
 • 7 individuelle samtaler af 60 min. med medarbejderen i et individuelt tilrettelagt forløb
 • Mulighed for at få svar på spørgsmål mellem samtalerne (for medarbejder)
 • Er der tale om en sygemelding (deltid eller fuldtid) tilrettelægges tilbagevenden til arbejdspladsen af medarbejderen og arbejdspladsen selv men med anbefalinger fra coachen

STRESSFORLØB 2:

Anbefales til medarbejdere, som over en længere periode har udvist tydelige tegn på stress, og som har brug for hjælp til at håndtere stress nu og at forebygge stress i fremtiden.

Forløbet består af:

 • En indledende og afklarende samtale med den stressede medarbejder
 • En indledende samtale med virksomheden (oftest nærmeste leder og/eller HR repræsentant)
 • 7 individuelle samtaler af 60 min. med medarbejderen med et individuelt tilrettelagt forløb
 • Mulighed for at få svar på spørgsmål mellem samtalerne (for medarbejder og virksomhed)
 • Afsluttende samtale med virksomheden
 • Er der tale om en sygemelding (deltid eller fuldtid), tilrettelægges tilbagevenden til arbejdspladsen i et løbende samarbejde mellem coachen, medarbejderen og arbejdspladsen

Det praktiske

Samtalerne afholdes efter aftale:

 • hos Rikke Minds Coaching
 • online via Zoom
 • i et egnet lokale på arbejdspladsen (der påregnes kørselstillæg efter statens gældende takster)

Vil du vide mere eller booke et forløb?

Kontakt mig på telefon 5194 6568, eller skriv til mig herunder.

  Rikke Minds