Symptomer på stress

Stop op - og mærk dig selv

Stresssymptomer, eller stresssignaler, er det, du kan mærke i kroppen, når du føler dig stresset, eller når du er blevet stresset. Det er godt at lære sine stresssymptomer at kende. De er en vigtig hjælp til at forebygge stress. De afslører, hvad der egentligt stresser dig. De afslører også, hvor stresset du er.

Stresssymptomerne kan deles op i grønne, gule, røde og sorte. Men det er også godt at kende dine blå stress(fri)symptomer.

De blå stresssymptomer er udtryk for, at du ikke er stresset. Du er stressfri.

De grønne stresssymptomer er udtryk for en akut stressreaktion. Du føler dig stresset.

De gule og røde stresssymptomer er et udtryk for, hvor stresset du er. Du er stresset.

De sorte stresssymptomer er et udtryk for, at din krop eller psyke har sagt stop. Du har fået et stresssammenbrud.

Stresssymptomer

Kend dine egne stresssymptomer

Jo bedre du kender og kan mærke dine egne stresssymptomer, jo bedre er du til at forebygge stress. Prøv at lægge mærke til dine egne symptomer. De kan være svære at mærke, enten fordi du har for travlt til at mærke efter, eller fordi du er blevet vant til, at de er der. Men det kan også være, at du, bevidst eller ubevidst, prøver at ignorere dem.

Prøv også at spørge din familie, dine venner eller dine kolleger, om de har lagt mærke til ændringer hos dig. Ofte ser andre vores symptomer, før vi selv gør.

Vær opmærksom på, at mange af symptomerne også kan skyldes andet end stress. Er du i tvivl, så spørg din læge.

De mest almindelige blå stress(fri)symptomer er:

 • Følelse af overskud
 • Fløjter / Nynner
 • Tålmodig
 • Nærværende / God til at lytte
 • I flow / Gør bare tingene
 • Tolerant
 • Tænker ikke så meget
 • Kreativ

Du er stressfri

De blå "stresssymptomer" er dem, du kan mærke, når du er fri for stress. Her fungerer du bedst, og her fungerer din hjerne bedst. Her er du mest effektiv, kreativ og nærværende, og du har en følelse af overskud.

Hvordan føles det for dig, når du ikke er stresset? Det bør du opleve dagligt - eller i hvert fald ugentligt. Det er godt at være bevidst om.

De mest almindelige grønne stresssymptomer er:

 • Midlertidig hjertebanken
 • Midlertidig rysten eller tics
 • Sveder
 • Tørhed i munden
 • "Sommerfugle i maven"
 • Knugen i brystet eller i maven
 • Øget tissetrang
 • Anspændthed
 • Hovedpine

Ok - afslører de situationer, som stresser dig

De grønne stresssymptomer er dem, du mærker, når du her og nu oplever en situation, som presser eller stresser dig. Det kaldes også "hverdagsstress". Det kan fx være en eksamen, en forskrækkelse, travlhed, noget nogen siger til dig eller en (bekymrings-) tanke. Men det kan også være noget, du glæder dig til.

De grønne stresssymptomer er ok, ja nærmest uundværlige, i akutte situationer. Den akutte stress er med til at forberede dig på at kunne håndtere en situation, som midlertidigt kræver noget ekstra af dig. Det er kroppens måde at forberede dig til "kamp eller flugt".

Symptomerne er også med til at fortælle dig, at her er en situation, som du skal have håndteret. Kunsten er, at der ikke må være for mange af dem, og at de ikke må stå på for længe ad gangen.

De mest almindelige gule stresssymptomer er:

 • Træthed
 • Sover dårligt om natten
 • Tænker hele tiden
 • Uro i kroppen/rastløshed
 • Indre modstand/modvilje
 • Irritabel
 • Lettere til tårer
 • Indesluttet

Ok i perioder - advarsel om at være opmærksom

De gule stresssymptomer er dem, du oplever, når du er blevet moderat stresset. De er et udtryk for, at de grønne stresssymptomer har stået på for længe, og at du ikke får restitueret nok imellem de stresssituationer, du oplever. Du er belastet, og din livskvalitet er udfordret.

De gule stresssymptomer er ok i en kortere periode, få dage eller maks. et par uger, hvis du kan se lys for enden af tunnellen, og perioden ikke trækker ud for længe. Du skal være opmærksom på at få restitueret i perioden efter.

Hvis du har svært ved at se en ende på din stressende periode, eller hvis den ene periode blot efterfølges eller overlappes af den næste, kan det være en god idé at søge hjælp for at bryde cirklen og for at forebygge alvorlig stress.

De mest almindelige røde stresssymptomer er:

 • Glemmer ting
 • Er fraværende
 • Uforklarlige smerter
 • Eksem og sygdom forværres
 • Større forbrug af stimulanser (fx kaffe, sukker, cigaretter, energidrik, alkohol...)
 • Aggressiv
 • Mindre social
 • Mave- og tarmproblemer
 • Blødningsforstyrrelser (kvinder)

Aldrig ok - Stop op, du kan ikke fortsætte, som du plejer

De røde stresssymptomer er dem, du oplever, når du er blevet alvorligt stresset. Din effektivitet, kreativitet, overskud og ressourcer er nærmest ikke-eksisterende.

Du er overbelastet, og din livskvalitet er meget udfordret. Risikoen for sygemelding er stor, og hvis du ikke selv siger stop, så ender det med, at din krop siger stop for dig.

Her er det en rigtig god idé at søge hjælp for at undgå et stresssammenbrud, for at få det bedre her og nu og for at forebygge, at din stress vender tilbage på et senere tidspunkt.

De mest almindelige sorte stresssymptomer er:

 • Nervesammenbrud
 • Ildebefindende / Besvimelse
 • Hukommelsessvigt
 • Angst
 • Depression
 • Udbrændthed
 • Hjerte-kar-sygdomme
 • Lammelse

Din krop eller psyke har sagt stop

De sorte stresssymptomer er dem, du oplever, når du har fået et stresssammenbrud. Du har ikke selv fået sagt stop i tide, så din krop eller psyke har sagt stop for dig.

Her har du særligt brug for hjælp for at komme dig over din stress.

Jo tidligere, du sætter ind mod din stress, jo bedre.

Stresstest

Hvis du er i tvivl om du er stresset - eller hvor stresset du er, så kan du tage en stresstest.