Stress på arbejdspladsen

Mere normalt end unormalt

Stress på arbejdspladsen er efterhånden mere normalt end unormalt i danske virksomheder.

Ifølge Stressforeningen oplever 430.000 danskere (svarende til 10-12 %) symptomer på alvorlig stress hver dag, og 500.000 føler sig udbrændte på jobbet pga. stress. Sygefravær grundet arbejdsbetinget stress koster det danske samfund 27 mia. kr. årligt. Og så skal tillægges de enorme menneskelige konsekvenser, som stress forårsager.

Stress kommer ofte snigende over en længere periode. Selv medarbejdere, som ingen troede kunne blive stressede, kan opleve et stresssammenbrud, hvis omstændighederne er til det.

For den enkelte medarbejder går stress blandt andet ud over arbejdsindsatsen, arbejdsglæden, helbredet og livskvaliteten generelt.

Stresset medarbejder

Hvad skaber stress?

Arbejdspladsen: Meget stress opstår på arbejdspladsen. Det kan være, hvis der sker mange ændringer og effektiviseringer, mange krav og forventninger, arbejdsopgaver, man ikke har de rigtige ressourcer (tid, evner) til at løse, utrygt psykisk arbejdsmiljø, ny teknologi, nye arbejdsmetoder, værdikonflikter, uafklarede rollefordelinger, skiftende ledere, hyppige skift af kollegaer osv. 

Privatlivet: Stress kan også opstå i privatlivet. Typiske årsager til stress kan være udfordringer i parforholdet, udfordringer med børnene, økonomien, relationer, sygdom osv.

Endelig kan stress opstå både i privatlivet og i arbejdslivet, ligesom stress i privatlivet også kan udløse stress i forhold til arbejdspladsen og omvendt, da overskuddet og den generelle trivsel udfordres. 

Men uanset hvor stressen stammer fra, så vil både arbejdslivet og privatlivet være påvirket, og den ramte vil mistrives og have svært ved at opretholde den samme effektivitet og arbejdsglæde.

Stress koster (mange) penge

Stress koster hvert år danske virksomheder rigtig mange penge. Det har ikke kun direkte økonomiske konsekvenser, men også indirekte konsekvenser for bundlinjen. Her kan bl.a. nævnes omkostninger i forbindelse med:

  • Sygemeldinger, både kort- og langvarige
  • Nedsat produktivitet og kvalitet i arbejdet
  • Overarbejde hos kolleger
  • Vikartimer
  • Evt. genrekruttering
  • Virksomhedens omdømme kan påvirkes
Stress koster penge_graf

Stress går ud over effektiviteten

Ved moderat stress reduceres effektiviteten.

Ved alvorlig stress reduceres effektiviteten kraftigt.

Når effektiviteten reduceres, bruger man længere tid på mails og opgaver, man mister overblikket og når mindre, end man plejer. Man kører mere og mere på rutinen for at “overleve” fra dag til dag, og ofte begynder man at arbejde mere og mere som kompensation. Stresscirklen er aktiveret, og livskvaliteten er alvorligt udfordret, hvilket kan ende med stresssammenbrud og udbrændthed.

Stress smitter

Stress hos en enkelt medarbejder kan smitte blandt kollegerne. Ved at tage hånd om den enkelte medarbejder, kan man derfor ikke blot hjælpe den stressede, men man vil også opnå en positiv effekt på den øvrige medarbejdergruppe.

Målet er i sidste ende at få mere tilfredse, effektive og kreative medarbejdere, som i højere grad trives i hverdagen med de opgaver, udfordringer og forandringer, de stilles overfor.

Hvem rammes af stress?

Stress er meget individuelt. Det, som stresser den ene, er måske slet ikke noget problem for kollegaen ved siden af, og omvendt. Men alle kan få stress, hvis de rigtige - eller nærmere de forkerte - omstændigheder er til stede for det enkelte menneske. Selv mennesker, som man udefra anser som stærke og "robuste" mennesker, kan blive alvorligt stressede.

Jeg møder ofte den holdning (ikke mindst blandt de stressede selv), at dem, der rammes hårdest af stress, er "svage" mennesker. Mennesker som ikke kan "klare mosten". Mennesker, som ikke troede, at stress kunne ramme lige præcis dem. Men det kunne ikke være mere forkert!

Stress rammer typisk stærke, pligtopfyldende og arbejdssomme mennesker, fordi de netop "skal være stærke". De prioriterer (ofte ubevidst) arbejdsopgaver og andres ve og vel højere end sig selv og går på kompromis med deres egne værdier. Det er også mennesker, som er loyale og knokler for at få det hele til at løbe rundt, men som glemmer at sætte farten ned og tage de pauser, der er brug for, for at få ladet batterierne op igen. 

Work-life-balance

Jo før, man sætter ind, jo bedre

Hvis du selv har mistet overblikket og følt dig presset gennem længere tid, eller hvis du har en medarbejder, som er stresset, kan et individuelt stresscoachingforløb derfor være givet rigtig godt ud. 

Med et individuelt stresscoachingforløb får man ikke kun hjælp til akut afstressning og håndtering af det, som stresser her og nu. Man får også personlige indsigter og værktøjer, som gør det muligt at håndtere og undgå stress i fremtiden.

Læs mere om stressforløb for medarbejdere

Læs mere om stressforløb for ledere