Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser for stresscoachingforløbet “Bryd stresscirklen” pr. 7. januar 2021.

Udbyder og produkt

Stresscoachingforløbet Bryd stresscirklen udbydes af Rikke Minds Coaching v. Rikke Minds Østergaard, Lilleåbakken 50, 8382 Hinnerup, CVR nr. 41044594, kontakt@rikkeminds.dk, tlf. 51946568.

Forløbet varer ca. 12 uger og indeholder 8 intensive 1:1 stresscoachingsessioner. Den nærmere beskrivelse af indholdet af forløbet kan findes på www.rikkeminds.dk/bryd-stresscirklen-nu

Bindende tilmelding og betaling

Du køber stresscoachingforløbet ved at udfylde tilmeldingsformularen på hjemmesiden www.rikkeminds.dk/bryd-stresscirklen og betaler for forløbet enten på én gang eller ved at betale den første rate (hvis du vælger at betale forløbet i rater).

Ved tilmeldingen accepterer du, at vilkår og betingelser i dette dokument er gældende for aftalen.

Tilmeldingen er bindende. Det betyder, at betalingen for forløbet ikke refunderes.

Hvis du har valgt at betale forløbet i rater, er du stadig forpligtet til at betale det fulde beløb for forløbet, også hvis du ikke fuldfører forløbet.

Hvis en rate ikke betales rettidigt, tillægges et rykkergebyr på kr. 100. Hvis der
herefter stadig ikke sker betaling som aftalt, forfalder det fulde beløb til betaling straks.

Øvrige vilkår og betingelser er gældende for alle tilbud.

Aflysning af session

Aflysning af en 1:1 coachingsession skal ske senest 24 timer før. Hvis du aflyser en aftalt session for sent, tæller den som én af de otte sessioner, der indgår i forløbet, også selvom du ikke kan modtage sessionen på det aftalte tidspunkt.

Rikke Minds Coaching har ret til at aflyse en aftalt session som følge af sygdom hos coachen eller andre uforudsete hændelser. I så tilfælde vil der hurtigst muligt blive aftalt en erstatningssession.

Lægelig behandling

Det understreges, at Bryd stresscirklen stresscoachingforløbet ikke er et forløb, der kan udrede eller diagnosticere psykisk sygdom.

Hvis du får brug for lægelig behandling, mens du deltager i forløbet, er du derfor forpligtet til selv at opsøge denne hjælp uden for Rikke Minds Coaching.

Ansvar

Rikke Minds Coaching er forpligtet til at levere alt indhold, som det fremgår på siden www.rikkeminds.dk/bryd-stresscirklen Rikke Minds Coaching er ikke ansvarlig for kundens resultater, personlige udvikling eller gennemførelse af sessioner og øvelser/opgaver.

Ordensregler og fortrolighed

Når du deltager i stresscoachingforløbet Bryd stresscirklen, forpligter du dig til at tale med coachen på en ordentlig og respektfuld måde.

Overholdes ordensreglerne ikke, vil det kunne medføre ophævelse af forløbet. I så fald vil du stadig være forpligtet til at betale et evt. restbeløb, hvis du har valgt at betale forløbet i rater.

Rikke Minds Coaching forpligter sig til at behandle oplysninger om job, forretning eller
personlige anliggender, der ikke er almindelig kendt i offentligheden, fortroligt.

Rikke Minds Coaching videregiver eller bruger ikke fortrolige oplysninger, som du har givet under samtaler, coachingsessioner eller på anden vis, uden dit samtykke.

Ophavsret

Rikke Minds Coaching har alle rettigheder over de produkter og materialer, der er
udarbejdet af Rikke Minds Coaching, og som du får stillet til rådighed i forbindelse med
Bryd stresscirklen stresscoachingforløbet.

Når du tilmelder dig forløbet, får du brugsret til Rikke Minds Coaching’ produkter og materiale. Brugsretten er personlig og gælder kun til eget privatbrug. Det betyder, at produkter og materiale ikke må kopieres, videregives, eller på anden måde udbredes, hverken elektronisk eller på anden vis, uden forudgående skriftligt samtykke fra Rikke Minds Coaching.

Produkter og materialer må heller ikke videresælges til tredjemand eller udnyttes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Rikke Minds Coaching’ virksomhed.

Uenighed og uoverensstemmelser

Hvis der skulle opstå uenighed mellem dig og Rikke Minds Coaching under forløbet, er parterne enige om, at ingen af dem engagerer sig i nogen adfærd eller kommunikation, offentlig eller privat, der har til formål at nedgøre eller skade den anden part.